Logo firmy

III. Kursy trenerskie, szkolenia w klubach

slogan » III. Kursy trenerskie, szkolenia w klubach

Kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie realizacji systemowego szkolenia sportowego. Dostosowane do indywidualnych potrzeb klubów.

System organizacyjno-finansowy - pomoc w pozyskaniu środków, współpraca z samorządem, bieżące finansowanie klubu,  współpraca ze sponsorami, zyski ze sportu zawodowego

System  szkolenia sportowego - realizacja programu nauczania, doskonalenia i trenowania. Niezbędne narzędzia do kształtowania wzorca sportowego na najwyższym światowym poziomie. Nauczanie umiejętności technicznych, system zabaw i gier do nauczania i doskonalenia koszykówki, doskonalenie i trenowanie umiejętności technicznych, diagnozowanie indywidualnych umiejętności zawodnika, indywidualne i zespołowe statystyki przyczyn na etapie nauczania, doskonalenia i trenowania, budowanie jednostek treningowych i cykli treningowych, kształtowanie kompetencji psychospołecznych, diagnozowanie zachowań zawodników, teoria treningu, zespołowe obserwacje działań techniczno-taktycznych

System psychopedagogiczny - metody kształtowania pozytywnych intencji, pewności siebie, kontroli emocjonalnej, koncentracji, spójności, intuicji i sukcesu. Celem tego systemu jest określenie potrzeb zawodników, dostosowanie zadań do optymalnej gotowości sportowej i życiowej, w której możliwe staje się osiąganie marzeń sportowych i prywatnych

System poza ramami sportu - kształtowanie kompetencji psychospołecznych uczestników programów uczestnictwa sportowego dla osiągnięcia sukcesu osobistego w obszarach pokrewnych; medycyna sportowa, prawo sportowe, dziennikarstwo sportowe, menadżerstwo itp.