facebook
Logo firmy

Oferta

I. Szkolenia dla placówek oświatowych

Wsparcie dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców szkół i placówek edukacyjnych. Inicjowanie i kreowanie rozwiązań metodycznych mających na celu rozwój aktywności psychologicznej dzieci i młodzieży.

 • Seminaria dla kadry kierowniczej oświaty
 • Szkolenia i warsztaty rad pedagogicznych
 • Szkolenia dla Ośrodków Doskonalenie Nauczycieli

 Przykładowe tematy zajęć:

 • Kompetentny nauczyciel - wizja nowoczesnego coacha w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci i młodzieży.
 • Cechy komunikacji empatycznej w aspekcie dialogu wewnętrznego, samopoznania, osiągnięcia postępu i sukcesu.
 • Kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych podczas lekcji.
 • Psychopedagogika - zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi, dorosłymi i rodzicami.
 • Współczesna pedagogika nauczycieli w aktywności psychologicznej dzieci, młodzieży i rodziców.

Dodatkowo materiały dydaktyczne oraz multimedialne. 

II. Szkolenia specjalistyczne

Badania i analiza zachowań indywidualnych i zespołowych w biznesie i wysokokwalifikowanym sporcie. Efektem szkolenia jest osiągnięcie maksymalnej skuteczności działania, odczucie przyjemności z pracy oraz samodzielne wychodzenie z sytuacji trudnych.

 • Opis zachowań naturalnych
 • Opis zachowań adoptowalnych
 • Określenie czynników motywujących
 • Określenie stylu komunikacji
 • Opis słabych stron i czynników powodujących lęk
 • Określenie reakcji na sytuacje stresowe

III. Kursy trenerskie, szkolenia w klubach

Kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie realizacji systemowego szkolenia sportowego. Dostosowane do indywidualnych potrzeb klubów.

System organizacyjno-finansowy - pomoc w pozyskaniu środków, współpraca z samorządem, bieżące finansowanie klubu,  współpraca ze sponsorami, zyski ze sportu zawodowego.

System  szkolenia sportowego - realizacja programu nauczania, doskonalenia i trenowania. Niezbędne narzędzia do kształtowania wzorca sportowego na najwyższym światowym poziomie. Nauczanie umiejętności technicznych, system zabaw i gier do nauczania i doskonalenia koszykówki, doskonalenie i trenowanie umiejętności technicznych, diagnozowanie indywidualnych umiejętności zawodnika, indywidualne i zespołowe statystyki przyczyn na etapie nauczania, doskonalenia i trenowania, budowanie jednostek treningowych i cykli treningowych, kształtowanie kompetencji psychospołecznych, diagnozowanie zachowań zawodników, teoria treningu, zespołowe obserwacje działań techniczno-taktycznych.

System psychopedagogiczny - metody kształtowania pozytywnych intencji, pewności siebie, kontroli emocjonalnej, koncentracji, spójności, intuicji i sukcesu. Celem tego systemu jest określenie potrzeb zawodników, dostosowanie zadań do optymalnej gotowości sportowej i życiowej, w której możliwe staje się osiąganie marzeń sportowych i prywatnych.

System poza ramami sportu - kształtowanie kompetencji psychospołecznych uczestników programów uczestnictwa sportowego dla osiągnięcia sukcesu osobistego w obszarach pokrewnych; medycyna sportowa, prawo sportowe, dziennikarstwo sportowe, menadżerstwo itp.

IV. E-Learning

      Bezpłatne szkolenia online http://www.wychowaniewodczuciach.pl/

    E-booki, prezentacje oraz materiały dydaktyczne z zakresu psychopedagogiki i aktywności fizycznej 

     https://audioteka.com/pl/audiobook/wspolczesna-pedagogika-nauczycieli-i-trenerow

    oraz na stronie

    https://ekstratrener.pl/sklep/ksiazki/wspolczesna-pedagogika-rodzicow-i-nauczycieli-w-    aktywnosci-psychologicznej-dziecka/


Cykle szkoleń video dla nauczycieli i rodziców prezentujące metody pracy z dziećmi w każdym wieku. Materiały zawierają m.in. charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży w ujęciu psychospołecznym, kontrola własnych zachowań, kompetencje w aspekcie słuchania dziecka, psychopedagogiczne znaczenie porażki i sukcesu, kompetencje w aspekcie negocjacji z dzieckiem,  zjawisko dwubiegunowości w domu i w szkole, psychospołeczne mechanizmy zachodzące w umyśle dziecka, cienie umysłu i skutki zachowań dziecka, wartościowanie jako negatywne zjawisko pracy z dzieckiem.

V. Konferencje edukacyjne

W sezonie letnim i zimowym Akademia EPS organizuję konferencję dla nauczycieli, rodziców i trenerów dotyczącą najnowszych trendów w obszarach rozwoju edukacji, psychologii i sportu. Nauczysz się najlepszych psychologicznych narzędzi. Dowiesz się, w jaki sposób wprowadzić te modele w życie i osiągnąć sukces, na miarę Twojego potencjału. Poznasz wybitnych wykładowców i ludzi, którzy osiągnęli sukces

VI. Edukacja przedszkolna w aspekcie psychopedagogicznym w aktywności sportowej

Realizacja programu nauczania wychowania fizycznego w grupach przedszkolnych, zgodne z nową podstawa programową. Edukacja przedszkolna w aspekcie psychopedagogicznym w aktywności sportowej to przystępny, roczny program do realizacji zajęć wychowania fizycznego przez wychowawców. Celem program jest systematyczne wdrażanie prawidłowych nawyków ruchowych, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych oraz przede wszystkim rozwój kompetencji psychospołecznych najmłodszych Polaków. 

 • Materiały dydaktyczne
 • Szkolenia dla wychowawców dzieci 3-6 lat
 • Innowacyjny sprzęt sportowy 3Kosze Mini

Film promocyjny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=vPx7iVzqGx4

VII. Audiobooki

„Współczesna pedagogika nauczycieli i trenerów w aktywności psychologicznej ucznia”.

Niezwykle przydatne, szczegółowe usystematyzowane etapy wychowania i współpracy z dzieckiem. Niesamowity wydźwięk edukacyjny i szkoleniowy. W efekcie nauczyciel podnosi jakości własnej pracy szkoleniowej. Bardzo duża świadomość treści zawartych, jednoczesne połączenie najnowszych trendów edukacyjnych z wiedzą praktyczną. Nacisk na psychospołeczny rozwój dziecka – bardzo istotny czynnik rozwoju osobowościowego usystematyzowany w strukturze metody IMOPEKSIS. Świetne zestawienie najistotniejszych umiejętności rozwoju osobowego w kontekście zadań i założeń pracy zespołowej każdego uczestnika zajęć szkolnych. Co więcej podane konkretne, praktyczne przykłady kształtowania kompetencji psychospołecznych, jakie pod okiem wychowawcy, powinien nabywać uczeń, z wyszczególnionymi i wyselekcjonowanymi narzędziami, metodami ich kształtowania.

Nominacja w plebiscycie Magazynu Psychologicznego CHARAKTERY w kategorii najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa 2016.

https://audioteka.com/pl/audiobook/wspolczesna-pedagogika-nauczycieli-i-trenerow

oraz 

https://ekstratrener.pl/sklep/ksiazki/wspolczesna-pedagogika-rodzicow-i-nauczycieli-w-aktywnosci-psychologicznej-dziecka/

VIII. Plansze Edukacyjne

 Zestaw plansz edukacyjnych przedstawiający "System nauczania podstaw techniki w koszykówce dzieci i młodzieży". Idealna oferta dla szkół, w których dzieci i młodzież mają okazję rozwijać swoją koszykarską przygodę. Komplet 6 plansz edukacyjnych o wymiarach 100x70cm każda zawiera ośmioletni program szkolenia koszykówki. W poszczególnych sekwencjach zostało przedstawionych i opisanych ponad 100 umiejętności technicznych wraz z wyszczególnionymi 600 elementami. Ponad to każda plansza zawiera około 14 wskazówek metodycznych, etapów nauczania dla każdego zawodnika i zespołu.

 Film promocyjny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Z-Sqq-sYpEI