facebook
Logo firmy

I. Szkolenia dla placówek oświatowych

slogan » I. Szkolenia dla placówek oświatowych

Wsparcie dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców szkół i placówek edukacyjnych. Inicjowanie i kreowanie rozwiązań metodycznych mającychna celu rozwój aktywności psychologicznej dzieci i młodzieży.

  • Seminaria dla kadry kierowniczej oświaty
  • Szkolenia i warsztaty rad pedagogicznych
  • Szkolenia dla Ośrodków Doskonalenie Nauczycieli

 

Przykładowe tematy zajęć:

  • Kompetentny nauczyciel - wizja nowoczesnego coacha w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci i młodzieży.
  • Cechy komunikacji empatycznej w aspekcie dialogu wewnętrznego, samopoznania, osiągnięcia postępu i sukcesu.
  • Kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych podczas lekcji.
  • Psychopedagogika - zasady prawidłowej komunikacji z dziećmi, dorosłymi i rodzicami.
  • Współczesna pedagogika nauczycieli w aktywności psychologicznej dzieci, młodzieży i rodziców.