Logo firmy

VII. AUDIOBOOKI

slogan » VII. AUDIOBOOKI

„Współczesna pedagogika nauczycieli i trenerów w aktywności psychologicznej ucznia”.

   Niezwykle przydatne, szczegółowe usystematyzowane etapy wychowania i współpracy z dzieckiem. Niesamowity wydźwięk edukacyjny i szkoleniowy. W efekcie nauczyciel podnosi jakości własnej pracy szkoleniowej. Bardzo duża świadomość treści zawartych, jednoczesne połączenie najnowszych trendów edukacyjnych z wiedzą praktyczną. Nacisk na psychospołeczny rozwój dziecka – bardzo istotny czynnik rozwoju osobowościowego usystematyzowany w strukturze metody IMOPEKSIS. Świetne zestawienie najistotniejszych umiejętności rozwoju osobowego w kontekście zadań i założeń pracy zespołowej każdego uczestnika zajęć szkolnych. Co więcej podane konkretne, praktyczne przykłady kształtowania kompetencji psychospołecznych, jakie pod okiem wychowawcy, powinien nabywać uczeń, z wyszczególnionymi i wyselekcjonowanymi narzędziami, metodami ich kształtowania.

Nominacja w plebiscycie Magazynu Psychologicznego CHARAKTERY w kategorii najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa 2016.

https://audioteka.com/pl/audiobook/wspolczesna-pedagogika-nauczycieli-i-trenerow